View Post

Claes Persson

Separeringssystem Ökad miljömedvetenhet innebär att allt fler miljöpåverkande installationer nagelfars för att minska miljöfarliga utsläpp. Förslagställaren har noterat att dagvattendräneringen från skorstenstoppen gått direkt ut på väderdäck. Den oljedimma från främst…
View Post