Sjöfartens alternativa bokmässa

Text: Torbjörn Dalnäs

Den 24 september 2021 återgick Sjöfartens Kultursällskap och Stiftelsen Sveriges Sjömanshus till något slags normalitet. Efter pandemins relativa stiltje i den utåtriktade verksamheten slogs i symbolisk mening full ahead på maskintelegrafen. En alternativ bokmässa med uppemot 50 deltagare hölls i Broströmska villan i göteborgska Lorensbergs villastad. Positionen på Skyttegatan 1 var 1922-65 hemvist för redarfamiljen Broström och togs därefter över av dåvarande Sveriges Redareförening. Väggarna är med andra ord impregnerade av sjöfart. Men sedan 1969 är det anrika Royal Bachelors’ Club som håller till i lokalerna.

Kultursällskapets ordförande Staffan Strive och hans föregångare Berit Blomqvist inledde programmet, bland annat med en historisk tillbakablick. Sommaren 2000 bildades Sjöfartens Kulturkommitté (inom dåvarande Sjöfartsforum) ute på Vinga. Redan året därpå knoppade Sjöfartsforum av kulturen från sina kompetensområden. Likt fågeln Fenix uppstod i stället det fristående Sjöfartens Kultursällskap. Logotyp blev den symbolladdade dykdalben. 2021 fyllde Sjöfartens Kultursällskap således 20 år.

Fem år yngre är det sjölitterära sällskapet Bokanjärerna, som bildades i Stockholm 2006. Staffan Strive kunde nu berätta att Bokanjärerna avses bli en sektion inom Sjöfartens Kulturkommitté. På plats från Bokanjärerna för den processen fanns ordföranden Rolf Öström och styrelseledamoten Thore Hansson, båda sjökaptener. Erik Nordström, tidigare VD för dåvarande Sveriges Redareförening och rektor för Word Maritime University, samtalade med förläggaren Lennart Fougelberg om sin bok Verser om tidens gång och deklamerade några exempel ur boken.

Författaren Aino Trosell samtalade om sitt författarskap med Kultursällskapets Lennart Johnsson. Lagom till värdstaden Göteborgs 400-årsjubileum kom hon 2021 ut med boken Varvsslammer om kvinnliga svetsare på Arendalsvarvet. Aino var själv en av dem! Hon har belönats med Göteborgs Stads författarpris 2021.

En del av den alternativa bokmässan hade Evert Taube som tema. För det ändamålet framträdde musikvetaren Martin Nyström, författare till Taube-skriften Konsten att se långt, och litteraturvetaren David Anthin, författare till boken På kryss med Taube. De informerade även om den nystartade stiftelsen Taubes värld. Sånggruppen Kal följde upp med några Taube-visor, däribland Linnea och Inbjudan till Bohuslän. Kal är både sinnebilden för göteborgaren och en akronym för gruppens efternamn: Janne Karlsson (ersätter Malte Krook), Bosse Andersson och Christer Larsson.

Den ene mottagaren av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus litteraturpris 2021, Dick Henriksson, samtalade med förläggaren Lennart Fougelberg om sin bok Rederiaktiebolaget Transatlantic 1904-2004. De presenterade även den andre mottagaren Gert Malmbergs bok Svenska Orient Linien: Rederiet som överlevde. Malmberg själv kunde inte närvara på grund av sjukdom. Däremot var ordföranden i Svenska Orient Linien AB, Michael Kjellberg, på plats. Båda pristagarna var fram till pensioneringen verksamma som journalister på Göteborgs-Posten.

Leos Müller är professor i historia vid Stockholms Universitet, där han även är föreståndare för Centrum för maritima studier. Müller har en tydlig tonvikt på svensk maritim historia, i synnerhet den under 1700-talet. Han är en flitig författare till skrifter inom detta fält. Därför tilldelades Müller Sjömanshusstiftelsens litteraturpris 2020. På den alternativa bokmässan berättade om sin forskning.

Bokmässan hölls i Broströmska villans så kallade jaktrum. Utdelningen av 2020 och 2021 års litteraturpriser ägde däremot rum i det så kallade klubbrummet en trappa ned. Förrättare var vice ordföranden i Stiftelsen Sveriges Sjömanshus, Rikard Engström, tillika VD i Svensk Sjöfart (före detta Sveriges Redareförening). En extrapunkt i programmet var att Sjöfartens Kultursällskaps primus motor under 20 år, förre ordföranden Berit Blomqvist, apostroferades av sin efterträdare Staffan Strive och tilldelades den ena flaskan vin efter den andra.

Därefter tog sig ånyo sånggruppen Kal ton, nu förstärkt av Leif “Pedda” Pedersen. Band annat framförde de The leaving of Liverpool och Whisky in the jar. Den avslutande middagens meny bar göteborgsk prägel: Skaldjur och fisk.