Stiftelsens Direktion och personal i Grisslehamn Foto: Torbjörn Dalnäs.

Direktion

Direktionen består av fem ledamöter. För varje ledamot finns en ersättare. Ledamöter och ersättare utses av Sjöfartsverket för högst tre år i sänder. Av ledamöterna föreslås två av Sveriges Redareförening, en av Sjöbefälsföreningen, en av Sjöbefälsföreningen-O och en av SEKO. För mandatperioden 1 maj 2020 – 30 april 2023 har Sjöfartsverket förordnat följande att vara ledamöter och ersättare i Stiftelsens direktion.

Ordinarie ledamöter
Kenny Reinhold, ordförande, för SEKO
Rikard Engström, vice ordförande, för Svensk Sjöfart
Anders Boman, för Svensk Sjöfart
Lennart Jonsson, för Sjöbefälsföreningen-O
Mikael Huss, för Sjöbefälsföreningen

Ersättare
Karl Huss, för Mikael Huss
Christer Bruzelius, för Rikard Engström
Louise Langley, för Anders Boman
Fredrik Jahrén, för Lennart Jonsson
Pelle Andersson, för Kenny Reinhold