Foto: Nina Varumo

Direktion

Direktionen består av fem ledamöter. För varje ledamot finns en ersättare. Ledamöter och ersättare utses av Sjöfartsverket för högst tre år i sänder. Av ledamöterna föreslås två av Sveriges Redareförening, en av Sjöbefälsföreningen, en av Sjöbefälsföreningen-O och en av SEKO. För mandatperioden 1 maj 2023 – 30 april 2026 har Sjöfartsverket förordnat följande att vara ledamöter och ersättare i Stiftelsens direktion.

Ordinarie ledamöter
Kenny Reinhold, ordförande, för SEKO
Christer Bruzelius, för Svensk Sjöfart
Anders Boman, för Svensk Sjöfart
Lennart Runnegård Jonsson, för Sjöbefälsföreningen
Karl Huss, för Sjöbefälsföreningen – O

Ersättare
Malin Persson, för Karl Huss
Anders Hermansson, för Christer Bruzelius
Jonas Gunnarsson, för Anders Boman
Sandra Stens, för Lennart Runnegård Jonsson
Pelle Andersson, för Kenny Reinhold