Belöningsregister

Sök

Årtal

Belöningstyp

 • Arbetsbelöning
 • Utvecklingsstipendium
 • Hedersomnämnande
 • Idrottsbelöning
 • Sjöräddningsbelöning
 • Hedersbelöning
 • Litteraturpris
 • Kulturbelöning (t.o.m 2006)
 • Livräddande insats (t.o.m 2006)
 • Miljöstipendie (t.o.m 2006)
 • Uppmuntran (t.o.m 2006)

2:e styrman Christian ‘Lillen’ Jildermark, M/S Stena Vision

Magnus Dahlström

2:e fartygsingenjör Magnus Rönn, M/T Ternsund

Matros Anders Listerberg, M/T Fox Luna

Matros Boyet Paldo, M/T Ternholm

Teknisk chef Arkadiusz Chojnowski, M/T Ternholm

Teknisk chef Andreas Rönnkvist, M/T Astina

1:e Fartygsingenjör Oskar Lindersson och 1:e reparatör Ingemar Eriksson, M/S Finntrader

Reparatör Tommy Martinsson, Floatel Superior

Motorman Ted Litens, M/T Stella Maris

Styrman Johan Bäckström, M/S Jehander

Reparatör Jonny Egerstad, M/S Galaxy

Besättningen på M/S Skåne

2:e styrman Klas Fagerberg, M/T Siri Knutsen

Överstyrman Elias Möller och matros Joel Geganzo, M/T Ternholm

Teknisk chef Staffan Ahlstrand, IB Atle

Reparatör Volodymyr Pampur, M/S Stena Vinga

Elingenjör Arvo Toni, M/S Peter Pan

Båtsman Göran Wiklund, M/S Galaxy

Motorman John Llagan, M/T Solando

Motorman Ted Litens, M/T Bit Force

2:e styrman Klas Fagerberg, M/T Siri Knutsen

1:e reparatör Peder Eriksson, M/S Galaxy

2:e fartygsingenjör Jonas Sandell, M/T Ternsund