Belöningsregister

Sök

Årtal

Belöningstyp

 • Arbetsbelöning
 • Utvecklingsstipendium
 • Hedersomnämnande
 • Idrottsbelöning
 • Sjöräddningsbelöning
 • Hedersbelöning
 • Litteraturpris
 • Kulturbelöning (t.o.m 2006)
 • Livräddande insats (t.o.m 2006)
 • Miljöstipendie (t.o.m 2006)
 • Uppmuntran (t.o.m 2006)

2:e fartygsingenjör Darren James Lamban och motorman Jeffrey Perez M/T Ternsund

Motorman Jeffrey Perez och 2:e fartygsingenjör Darren James Lamban M/T Ternsund

Teknisk chef Andreas Rönnkvist M/T Astina

Teknisk chef Andreas Rönnkvist M/T Astina

Teknisk chef Andreas Rönnkvist och överstyrman Daniel Svills M/T Astina

Teknisk chef Thomas Gustafsson och motorman Kurt Beck M/S Begonia Seaways

2:e fartygsingenjör Joar Lindahl, motorman Ola Andersson och motorman Andreas Malmberg IB Frej

Matros Carlos Zuniga M/S Stena Nautica

Båtsman Göran Wiklund M/S Silja Galaxy

2:e fartygsingenjör John Brolin M/T Tern Sea

Teknisk chef Jan Mattson M/S Stena Nautica

2:e fartygsingenjör Martin Werlin M/S Aurora af Helsingborg

Reparatör Dan Brunbäck R/V Svea

Motorman Ted Litens M/T Bit Redo

Matros Vincent Kiessling IB Frej

Båtsman Midelo P. Anciano PCTC Nabucco

2:e styrman Stefan Jansson IB Ymer

Reparatör Carl Sporre M/S Peter Pan

Nathan Shachar

Björn Molin för lång och trogen tjänst inom Stiftelsens granskningsgrupp

Besättningen på M/V Finnfellow

Besättningen på M/S Stena Scandica, 20 000 kr

Idrottsansvariga på Sjöfartshögskolan Kalmar och studentkåren Lambda, Anders Gunnarsson och Elias Mäkinen

M/S Aurora af Helsingborg