Personuppgifter

Från den 25 maj 2018 gäller i Sverige en ny dataskyddslagstiftning ”General Data Protection Regulation” som förkortas GDPR. Denna reglerar bland annat hantering av personuppgifter, allt i syfte  att öka skyddet för Dig som person.

För att vi skall kunna bedriva vår bidragsverksamhet behöver vi ha kunskap om våra bidragsmottagares personuppgifter. Vilka uppgifter vi behöver varierar beroende på vilken typ av bidrag som är aktuellt. Hur vi hanterar dessa dina personuppgifter finns reglerat i ett särskilt dokument som är fastställt av Stiftelsens Direktion och som ingår i Stiftelsens bestämmelser för verksamheten.

Du kan vara förvissad om att uppgifter om dig som person hanteras på ett säkert sätt och endast av behörig personal. Vill du veta mer om denna hantering är du välkommen att kontakta oss på  kansliet med mail eller telefon

info@sjomanshus.se
08 641 44 37

Karl Karell
Kanslichef