Belöningsdag 2021

Årets belöningsdag sker digitalt. Dagen börjar med en sammanfattning av förra årets belöningar, följt av en presentation av 2021 års belöningar. Hedersgäst är Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar handelsfrågor mellan 2014 och 2019. Innan dess var hon EU-kommissionär för rättsfrågor och inre säkerhet. Cecilia Malmström har också varit Sveriges EU-minister.