Fartyget Ternsund. Källa: Terntank.

Om oss

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus, med sin rötter från 1750 talet, bedriver en omfattande bidragsverksamhet inom svensk sjöfart. Stiftelsen hjälper gamla och behövande sjöfolk som har det svårt att få en mager pension att räcka till. Sjöfolk som råkar ut för olyckshändelser kan få akut hjälp. Stiftelsen bidrar till att utbildningen till manskap och befäl håller hög kvalitet genom att stödja sjöfartsgymnasier och sjöbefälsskolor. Studenternas studier underlättas med stipendier och bidrag.

Nyckelord för Stiftelsens engagemang inom sjöfartsforskning är arbetsmiljö och säkerhet till sjöss. Avsevärda summor satsas varje år på forskningsprojekt inom dessa områden. Inom områdena arbetsmiljö, säkerhet och trivsel ombord utlyses varje år en förslagsverksamhet där sjöfolkets förslag bedöms och belönas. Årets belöningar delas ut vid en stor högtid i maj månad.

Hur du kan få del av allt detta och mer därtill läser du om på hemsidan.

Är du osäker, ring eller maila:

08 – 641 44 37
info@sjomanshus.se