Allmänt

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus belöningsverksamhet omfattar följande typer av belöningar:

Arbetsbelöning
Utvecklingsstipendium
Hedersomnämnande
Idrottsbelöning
Sjöräddningsbelöning
Hedersbelöning
Litteraturpris

Bestämmelser för respektive belöning redovisas under respektive rubrik. Belöningar delas ut en gång om året.

Belöningarna delas ut vid Stiftelsens Belöningshögtid, normalt under maj månad.
Plats för Belöningshögtid alterneras mellan Stockholm och Göteborg.
Stiftelsens Litteraturpris delas ut vid den årliga Bok & Biblioteksmässan i Göteborg, normalt under september månad.