Kansli

Karl Karell

Kanslichef
Sjökapten
Tidigare Befälhavare Handelsflottan

070-171 80 32
karl.karell@sjomanshus.se

Birgitta Lönnquist Gemvik

Ekonomiansvarig
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm 
Tidigare auktoriserad revisor hos KPMG och ekonomichef på Brommageratriken AB

070-480 13 26
birgitta.gemvik@sjomanshus.se