Kansli

Karl Karell
Kanslichef
Sjökapten
Tidigare Befälhavare Handelsflottan

070-171 80 32
karl.karell@sjomanshus.se

SSSH_Birgitta_L_Gemvik_300dpi_Birgitta Lönnquist Gemvik
Ekonomiansvarig
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm 
Tidigare auktoriserad revisor hos KPMG och ekonomichef på Brommageratriken AB

070-480 13 26
birgitta.gemvik@sjomanshus.se