Ekonomiskt bistånd/gratial från Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Ekonomiskt bistånd, sk gratial kan utgå till den som är eller har varit ombordanställd eller till efterlevande till sådan person. Som efterlevande räknas make, maka, sambo eller barn under 18 år.

Kriterier för erhållande av gratial
• Ombordanställd ska ha fullgjort 75 seglationsmånader efter 20 års ålder på svenskflaggat/svenskkontrollerat handelsfartyg eller på utländskt handelsfartyg anställd av svensk arbetsgivare. Ersättning enligt schablonmetoden utgår med.
• Ensamboende sökande som inte har en inkomst överstigande 214 000 kr/år.
• Sammanlevande sökande som inte har en sammanlagd inkomst överstigande 267 500 kr/år.

Den som har försörjningsskyldighet gentemot barn upp till 18 års ålder kan efter särskild prövning erhålla ytterligare belopp i bistånd/gratial.

Gratial utbetalas två gånger per år omkring den 15 juni och den 15 december. Vid dödsfall utbetalas till dödsboet det gratial som närmast innefaller efter dödsdagen.

Från den 25 maj 2018 gäller i Sverige en ny datsskyddslagstiftning – GDPR. Denna reglerar bland annat hantering av personuppgifter, allt i syfte att öka skyddet för dig som person.

Stiftelsen behöver uppgifterna i detta formulär för att kunna bedöma din ansökan. Hur stiftelsen hanterar dessa uppgifter kan du läsa om på vår hemsida eller så kan du kontakta kansliet med mail eller telefon.

Önskar ni få en blankett att fylla i för hand, kontakta kansliet per mail eller telefon så skickar vi hem den till er.

Ekonomiskt bistånd/gratial

Ansökan om behovsprövat ekonomiskt bistånd/gratial

  • (ååååmmdd-nnnn)
  • (ååååmmdd-nnnn)
  • (ååååmmdd-nnnn)
  • (ååååmmdd)
  • Godkända filtyper: jpg, png, pdf, doc, docx, Max filstorlek: 5 MB.
  • Godkända filtyper: jpg, png, pdf, doc, docx, Max filstorlek: 5 MB.
  • Godkända filtyper: jpg, png, pdf, doc, docx, Max filstorlek: 5 MB.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.