Stiftelsens Direktion och personal i Grisslehamn Foto: Torbjörn Dalnäs.

Direktion

Direktionen består av fem ledamöter. För varje ledamot finns en ersättare. Ledamöter och ersättare utses av Sjöfartsverket för högst tre år i sänder. Av ledamöterna föreslås två av Sveriges Redareförening, en av Sjöbefälsföreningen, en av Sjöbefälsföreningen-O och en av SEKO. För mandatperioden 1 maj 2017 – 30 april 2020 har Sjöfartsverket förordnat följande att vara ledamöter och ersättare i Stiftelsens direktion.

Ordinarie ledamöter
Christer Themnér, ordförande, för Sjöbefälsföreningen
Rikard Engström, vice ordförande, för Svensk Sjöfart
Bengt Eurén, för Svensk Sjöfart
Christer Lindvall, för Sjöbefälsföreningen-O
Kenny Reinhold, för SEKO

Ersättare
Mikael Huss, för Christer Themnér
Christer Bruzelius, för Rikard Engström
Louise Langley, för Bengt Eurén
Fredrik Jahrén, för Christer Lindvall
Pelle Andersson, för Kenny Reinhold