Kansli

Christer Nordling
Kanslichef
Kommendör i flottan
Tidigare Försvarsmaktens Sjösäkerhetsinspektör

070-298 20 81
christer.nordling@sjomanshus.se

 

SSSH_Birgitta_L_Gemvik_300dpi_Birgitta Lönnquist Gemvik
Ekonomiansvarig
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm 
Tidigare auktoriserad revisor hos KPMG och ekonomichef på Brommageratriken AB

070-480 13 26
birgitta.gemvik@sjomanshus.se

 

Inger Örnquist
Kanslist
Tidigare redovisningskonsult i Nacka

08-641 44 37
inger.ornquist@sjomanshus.se