Kategori Arkiv: Litteraturpris

Eric Hallberg, Nils Sjökvist och Göran Sändare

Rubrik: Litteraturpris

Fartygsnamn som Stureholm/Travancore, G.D. Kennedy, Sarek, Paraguay och Wasaborg väcker minnen hos många sjömän i mogen ålder. Namnen bars av några av de skol- och elevfartyg som var vanliga under 1950- och 1960-talen. Skol- och elevfartygens framväxt var sprungen ur en skriande brist på behörigt sjöbefäl i den växande svenska handelsflottan efter andra världskriget. Så […]

Redaktör Linda Sundgren

Rubrik: Litteraturpris

Litteraturpris Sjöfartsjournalisten Linda Sundgren har i många år medarbetat i den svenska maritima pressen med välskrivna artiklar och reportage från när och fjärran, exempelvis Panamakanalen. Hon har även speglat sjöfart och sjöfolk som medarbetare i Svenska Dagbladet. 2004 tillträdde hon som redaktör för Sjöfartens Arbetsmiljönämnds kvartalstidskrift SAN-nytt, som sedan dess är en mycket läsvärd och […]

Fil. dr. Joachim Östlund

Rubrik: Litteraturpris

Litteraturpris Den svenska sjöfarten har en lång historia, som sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden. Vikingatiden är väl känd. Men kunskapen om vår sjöfarts- och sjömans-historia därefter har luckor. En sådan kunskapslucka är den mycket omfattande svenska sjöfarten på Medelhavet från mitten av 1600-talet och ett par sekler framöver. Huvudskälet till trafiken var det […]

Thomas Taro Lennerfors

Rubrik: Litteraturpris

Litteraturpris Stiftelsen Sveriges Sjömanshus belönar skönlitteratur med sjölivsmotiv likaväl som maritim facklitteratur. Årets mottagare av litteraturpriset ägnar sig åt den senare genren, med tonvikt på sjöfartens moderna historia. 2009 gav Thomas Taro Lennerfors ut verket ”Stockholmsrederierna”, med undertiteln ”Ägandet och nätverkens betydelse för tanksjöfartens utveckling i Stockholm 1980–2000”. Boken ger en värdefull inblick i den […]

Ambassadör Marie Jacobsson

Rubrik: Litteraturpris

Havs- och folkrättsfrågor har stor aktualitet för sjöfarten och sjömanskåren. Exempel på enskildheter är piratdåd, terrorism till havs, fripassagerare, båtflyktingar, narkotika- och vapensmuggling, samt kriminalisering och lagföring av sjöbefäl till följd av rena olyckshändelser. Juris doktor och ambassadör Marie Jacobsson är folkrättsrådgivare vid Utrikes- departementet, docent i folkrätt vid Lunds universitet och ledamot av FN:s […]

Lennart Johnsson

Rubrik: Litteraturpris

Litteratur betyder något som är skrivet. Det kan avse såväl skön- som facklitteratur. Stiftelsen Sveriges Sjömanshus belönar insatser i båda dessa genrer. Årets mottagare av Stiftelsens litteraturpris är en slitvarg på den maritima facklitteraturens område. Lennart Johnsson tillträdde 1988 som redaktör för tidskriften Sjömannen, en befattning som han var trogen ända till 2010. På den […]

Reidar Jönsson

Rubrik: Litteraturpris

Reidar Jönsson är född i Malmö och numera bosatt i Stockholm. Han gick till sjöss i unga år och seglade så småningom som styrman i fjärrfart. 1969 debuterade han som författare, 25 år gammal. Sedan dess har det hunnit bli ett tjugotal bokverk; däribland sjöromanen Hemmahamn, som gavs ut 1973. Tio år senare inleddes det […]

Thure Malmberg, Pär-Henrik Sjöström

Rubrik: Litteraturpris

Den svensk-finska färjetrafiken bör inte betraktas som enbart flytande jättehotell och nöjespalats. Den är en livlina för handelsutbyte mellan grannländer och en betydande arbetsplats för flera tusen svenska och finländska sjöanställda. Färjetrafiken gör det möjligt för svenskar och finländare att besöka och lära känna varandra. Finland har exempelvis en rik svenskspråkig litteratur att bekanta sig […]

Björn Larsson

Rubrik: Litteraturpris

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus litteraturpris 2010 om 20 000 kr har tilldelats författaren Björn Larsson. Författaren och seglaren Björn Larsson har i såväl romaner som essäer skildrat havet och människan och på ett intressant och lysande sätt vävt samman de stora existentiella frågorna och spännande äventyr med vardagsliv ombord. Flera av de karaktärer som Björn skildrar […]

Claes-Göran Wetterholm

Rubrik: Litterturpris 2009

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus litteraturpris 2009 har tilldelats författaren och etnologen Claes-Göran Wetterholm. I flera betydande verk, som fått såväl nationell som internationell uppmärksamhet, skildrar Claes-Göran Wetterholm framförallt några av de största katastroferna till sjöss. Samtidigt som Wetterholm generöst delar med sig av sin stora kunskap, förmedlar han enastående medryckande och med en förnämlig formuleringsförmåga såväl […]

Ingrid Kaijser

Rubrik: Litteraturpris 2008

Motivering ”Kvinnliga sjömän – finns dom?” Frågan ställs och besvaras i en bok med samma namn, skriven av etnologen och författaren Ingrid Kaijser. Boken gavs ut 2005 av Statens Sjöhistoriska Museer, där Ingrid Kaijser har varit verksam fram till sin pensionering 2008. ”Kvinnliga sjömän  – finns dom?” är en välskriven samtidsdokumentation och ett högt kvalificerat […]

Anders Wällhed

Rubrik: Litteraturpris 2007

Författaren, poeten, dramatikern och radiomannen Anders Wällhed har en mycket omfattande produktion bakom sig. Han saknar sjömansbakgrund, men som bördig från den blekingska kustbygden har han med stort engagemang ägnat sig åt och bidragit till maritim kultur i vid bemärkelse. Exempelvis har han skildrat sjöfarts- och rederihistoria, skrivit kongeniala utställningstexter på maritima museer samt skapat […]

Robert Hermansson

Rubrik: Litteraturpris 2005/06

Vid Bok & Biblioteksmässan i Göteborg den 30 september 2004, tilldelades sjöingenjör och redaktör Robert Hermansson, Limhamn, Stiftelsens litteraturpris om 25 tkr samt plakett. Direktionens motivering: Med omisskännlig känsla har Robert Hermansson förmåga att lotsa läsare genom piratfarvatten – som i ”Havens stråtrövare” – eller på oceanerna i ”Det stora svenska äventyret” om Svenska Ostindiska […]

Göran Engdal

Rubrik: Litteraturpris 2004/05

Litteraturpriset, som delades ut för första gången 2000, skall uppmärksamma och premiera personer som varit av särskilt intresse eller betydelse för sjöfolk och sjöfart. Sjömansbibliotekarie Göran Engdal har tilldelats 25 tkr och plakett för att kunnigt och engagerat med utpräglad känsla för sjöfolkets efterfrågan, varit till nytta och gagn för sjöfolket. Priset utdelades av Helge […]

Torbjörn Dalnäs

Rubrik: Litteraurpris 2003

Direktionen beslutade tilldela Torbjörn Dalnäs 2003 års litteraturpris för hans skildringar om sjöfart, sjömansspråk och sjöfartskultur med dessas bakgrund och betydelse. Dalnäs verkar som redaktör för tidningen ”Utkik” vid Handelsflottans Kultur- och fritidsråd (HKF). Dalnäs insatser kan betecknas som en riktig folkbildargärning. Priset om 25 000 kr delades ut vid Bok- och Biblioteksmässan den 26 […]

Lennart Revborn

Rubrik: Litteraturpris 2003/02

Sjökapten Lennart Revborn tilldelades 25 tkr för dokumentation av sjömanshusinstutuionerna i Sverige under mer än 200 år samt de så kallade centralhamnarna i utlandet. Det senare resulterade i boken ”Uteseglarna” som är en skildring över svensk sjöfart från 1700-talets segelfartyg via ångfartygen till 1970-talets maskindrivna stora svenska handelsflotta. Priset utdelades unde Bok & Biblioteksmässan fredagen […]

John E Persson

Rubrik: Litteraturpris 2000

John E Persson belönas för hanbs litterära produktion till nytta och gagn för sjöfolket. Persson tilldelas 25 000 kr som förste mottagare av det nyinstiftade ”Sjömanshusstiftelsens litteraturpris”. Priset utdelas under Bok & Biblioteksmässan fredagen den 15 september 2000.
  • 2
    4
    3
    3

  • Se fler bilder från belöningsdagen 2018 här.