Matros Mattias Aronsson och S/S Storskär med besättning tilldelades 2019 års Sjöräddningsbelöning för livräddande insats.

Sjöräddningsbelöning

Stiftelsen belönar berömvärda insatser eller framstående sjömanskap vid incidenter eller olyckshändelser ombord och vid sjöräddning.
Belöning kan tilldelas en individ eller grupp som på ett avgörande sätt påverkat skeendet i samband med sjöolycka där svenska liv eller intressen varit inblandade.

Förslag på händelser som bör belönas insänds till Stiftelsens kansli.

Samtliga sjöräddningsbelöningar återfinns i Belöningsregistret och i belöningsfoldern för respektive år.