Litteraturpristagarna Eric Hallberg, Nils Sjökvist och Göran Sändare på Bokmässan 2018.

Litteraturpris

Stiftelsens Litteraturpris kan tilldelas person(er) som enligt Stiftelsen gjort stora och berömvärda insatser inom ämnesområdet sjöfartslitteratur. Begreppet sjöfartslitteratur skall ges en vid tolkning, således kan såväl skönlitteratur, poesi, drama som dokumentärt författarskap komma ifråga.

Priset kan tilldelas författare för under året utgivit verk inom ämnesområdet alternativt för en samlad produktion över flera år.

Belönade förslag dokumenteras i Stiftelsens Belöningsregister. Registret hålls åtkomligt för allmänheten på Stiftelsens hemsida och i belöningsfoldern för respektive år.

Belöningsmottagare

2019 Eva Johansson
2018 Eric Hallberg, Nils Sjökvist och Göran Sändare
2017 Linda Sundgren
2016 Joachim Östlund
2015 Thomas Taro Lennerfors
2014 Marie Jacobsson
2013 Lennart Johnsson
2012 Reidar Jönsson
2011 Thure Malmberg och Pär-Henrik Sjöström
2010 Björn Larsson
2009 Claes-Göran Wetterholm
2008 Ingrid Kaijser
2007 Anders Wällhed
2006 Paul Paulsson, Lennart Lundberg, Terje Fredh
2005 Robert Hermansson
2004 Göran Engdal
2003 Torbjörn Dalnäs
2002 Lennart Revborn
2001 Ove Allansson
2000 John E Persson