Idrottsföreningen Dickson IF belönades med årets idrottsbelöning.

Idrottsbelöning

Stiftelsen belönar berömvärda insatser inom området friskvård/motion/idrott. Belöning kan tilldelas individ eller grupp inom den svenska handelsflottan som på ett avgörande sätt påverkat innehåll och resultat inom detta område.

Samtliga idrottsbelöningar återfinns under fliken Belöningsregister och i belöningsfoldern för respektive år.