M/T Tern Ocean utmärkte sig 2019 med fyra belönade förslag.

Hedersomnämnande

Rederi/managementbolag/bemmaningsbolag/fartyg som på omvittnat aktivt sätt uppmuntrar besättningarnas deltagande i Stiftelsens belöningsverksamhet och ger spridning åt belönade förslag inom egen organisation kan tilldelas ett särskilt Hedersomnämnande.

Samtliga hedersomnämnande återfinns under fliken Belöningsregister och i belöningsfoldern för respektive år.