Belöningar

Bestämmelser för respektive belöning redovisas under respektive rubrik. Belöningar delas ut en gång om året, vid Stiftelsens Belöningshögtid, normalt under maj månad.

Plats för Belöningshögtid alterneras mellan Stockholm och Göteborg.
Stiftelsens Litteraturpris delas ut vid den årliga Bok & Biblioteksmässan i Göteborg, normalt under september månad.

Belöningsregister

Belönade förslag dokumenteras i Stiftelsens Belöningsregister. Registret hålls åtkomligt för allmänheten på Stiftelsens hemsida och i belöningsfoldern för respektive år.

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus belöningsverksamhet omfattar följande typer av belöningar:

Arbetsbelöning
Hedersbelöning
Hedersomnämnande
Idrottsbelöning
Kulturbelöning
Livräddande insats
Litteraturpris
Miljöstipendium
Sjöräddningsbelöning
Uppmuntran
Utvecklingsstipendium