Bokmässan 2018. Foto: Torbjörn Dalnäs.

Kultur

Allmänt
Stiftelsens bidrag till sjöfartskulturen skall inriktas mot sådana aktiviteter som kan anses bidra till ”…trivsel för sjöfolk”.

Sjömanshusmuseet
Sjömanshusmuseet i Uddevalla förvaltar Stiftelsens historia och bidrar genom en aktiv forsknings- och utställningsverksamhet till att sprida kunskap om denna och sjöfolkets levnadsvillkor.

Sjöfartens Kultursällskap
Stiftelsen stödjer Sjöfartens Kultursällskap som är en ideell förening, öppen för alla intresserade av sjöfartskultur i vid mening. Föreningens främsta syfte är att öka det sjöfartskulturella intresset inom och utom sjöfartsnäringen. 

Sällskapet stödjer och initierar olika sjöfartskulturella projekt såsom utgivning av böcker och CD-skivor, administration av Sjöfartsmontern under den årliga Bokmässan eller anordnande av olika sjöfartskulturella träffar.

Stöd till författare mfl
Stiftelsen stöder olika typer av kulturaktiviteter inom en viss given ram.

Ansökan om stöd ställs till Stiftelsens kansli.