Krigsseglarmonumentet. Foto: Christer Nordling

Bakgrund

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus bidragsverksamhet

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus utövar sin bidragsverksamhet utgående från nedan av Sjöfartsverket fastställda (1993-03-04) Ändamålsparagrafer.

1. Stiftelsens ändamål är att vid framträdande behov bistå personer och anhöriga till personer som är eller har varit verksamma inom sjömansyrket.
2. Stiftelsen skall i övrigt verka till nytta och gagn för sjöfolket.

Bland de områden som utan prioritering skall beaktas kan nämnas:
 att främja utbildning
 att verka för förbättrad säkerhet, arbetsmiljö och trivsel för sjöfolket. Detta kan ske genom stöd till forskning och utveckling på nämnda områden, uppmuntran av förslagsverksamhet m.m
 att belöna förtjänstfulla sjöräddningsinsatser

Bidragsverksamheten bedrivs och redovisas inom följande områden:

1. Gratial
2. Akut hjälp
3. Stipendier
4. Utbildningsstöd
5. Forskning och utveckling
6. Kultur
7. Belöningar