Bidrag

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus bidragsverksamhet

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus utövar sin bidragsverksamhet utgående från nedan av Sjöfartsverket fastställda (1993-03-04) Ändamålsparagrafer.

1. Stiftelsens ändamål är att vid framträdande behov bistå personer och anhöriga till personer som är eller har varit verksamma inom sjömansyrket.
2. Stiftelsen skall i övrigt verka till nytta och gagn för sjöfolket.

Bland de områden som utan prioritering skall beaktas kan nämnas:
– att främja utbildning
– att verka för förbättrad säkerhet, arbetsmiljö och trivsel för sjöfolket. Detta kan ske genom stöd till forskning och utveckling på nämnda områden, uppmuntran av förslagsverksamhet m.m
– att belöna förtjänstfulla sjöräddningsinsatser.

Bidragsverksamheten bedrivs och redovisas inom följande områden:

1. Gratial
2. Akut hjälp
3. Stipendier
4. Utbildningsstöd
5. Forskning och utveckling
6. Kultur
7. Belöningar
8. Övrigt