Individuella stipendier

Studenter har möjlighet att söka individuella stipendier från stiftelsen. Stiftelsen kan bevilja stipendium för ökade omkostnader vid dubbelt boende och för försörjningsplikt av barn under 18 år.

Förutsättningar för individuella stipendier;
– Sökande som är student vid svensk sjöfartshögskola och antagen till kurs om minst 3 månader och syftande till sjöbefälsexamen eller
– Sökande med sjökaptens- eller sjöingenjörsexamen som genomgår magister- eller masterutbildning vid svensk sjöfartshögskola eller
– Svensk sökande som genomgår motsvarande utbildning enligt ovan vid internationell sjöfartshögskola.

Stipendium för dubbelt boende
Sökande som har kostnader för dubbelt boende skall styrka dessa kostnader genom att bifoga hyresavtal/hyresavier eller liknande för både ordinarie bostad och studiebostad.

Stipendium för försörjningsplikt av barn
Sökande som har försörjningsplikt av barn under 18 år skall styrka detta genom att bifoga aktuellt Personbevis/Familjebevis från Skatteverket.

Ansökan
Stipendium söks för en termin i taget. Särskild ansökningsblankett skall användas.
Ansökan skall granskas av ansvarig vid respektive skola och insändas samlat till SSS kansli före den 15 februari respektive 25 september.

Ansökan om studiestipendium ställs till Stiftelsens kansli. Bifogad blankett skall utnyttjas.

  • 2
    4
    3
    3

  • Se fler bilder från belöningsdagen 2018 här.