Direktion

Direktionen består av fem ledamöter. För varje ledamot finns en ersättare. Ledamöter och ersättare utses av Sjöfartsverket för högst tre år i sänder. Av ledamöterna föreslås två av Sveriges Redareförening, en av Sjöbefälsföreningen, en av Sjöbefälsföreningen-O och en av SEKO. För mandatperioden 1 maj 2014 till och med 30 april 2017 har Sjöfartsverket förordnat följande att vara ledamöter och ersättare i Stiftelsens direktion.

Ordinarie ledamöter
Christer Themnér, ordförande, för Sjöbefälsföreningen
Pia Berglund, vice ordförande, för Sveriges Redareförening
Björn Eurén, för Sveriges Redareförening
Christer Lindvall, för Sjöbefälsföreningen-O
Kenny Reinhold, för SEKO

Ersättare
Mikael Huss, för Christer Themnér
Christer Bruzelius, för Pia Berglund
Louise Langley, för Bengt Eurén
Jörgen Lorén, för Christer Lindvall
Karl-Arne Johansson, för Kenny Reinhold

direktionen

 På  bilden saknas Kenny Reinhold och Christer Bruzelius.

 

  • 2
    4
    3
    3

  • Se fler bilder från belöningsdagen 2018 här.