Direktion

Direktionen består av fem ledamöter. För varje ledamot finns en ersättare. Ledamöter och ersättare utses av Sjöfartsverket för högst tre år i sänder. Av ledamöterna föreslås två av Sveriges Redareförening, en av Sjöbefälsföreningen, en av Sjöbefälsföreningen-O och en av SEKO. För mandatperioden 1 maj 2017 – 30 april 2020 har Sjöfartsverket förordnat följande att vara ledamöter och ersättare i Stiftelsens direktion.

Ordinarie ledamöter
Christer Themnér, ordförande, för Sjöbefälsföreningen
Rikard Engström, vice ordförande, för Sveriges Redareförening
Björn Eurén, för Sveriges Redareförening
Christer Lindvall, för Sjöbefälsföreningen-O
Kenny Reinhold, för SEKO

Ersättare
Mikael Huss, för Christer Themnér
Christer Bruzelius, för Rikard Engström
Louise Langley, för Bengt Eurén
Fredrik Jahrén, för Christer Lindvall
Pelle Andersson, för Kenny Reinhold

direktionen

 På  bilden saknas Kenny Reinhold och Christer Bruzelius.

 

  • 2
    4
    3
    3

  • Se fler bilder från belöningsdagen 2018 här.