Kategori Arkiv: Hedersomnämnande

M/T Evinco

Rubrik: Hedersomnämnande

M/T Evinco, Rederi AB Donsötank, är det fartyg som utmärkt sig i årets belöningsomgång med sex belönade förslag. Stiftelsen vill gärna stimulera till fortsatt intresse och engagemang i säkerhets- och arbetsmiljöfrågor genom att tilldela fritidskassan en penningbelöning och Stiftelsens Hedersomnämnande.

M/S Finnpartner

Rubrik: Hedersomnämnande

Hedersomnämnande M/S Finnpartner är det fartyg som utmärkt sig i årets belöningsomgång med fyra belönade förslag. Stiftelsen vill gärna stimulera till fortsatt intresse och engagemang i säkerhets- och arbetsmiljöfrågor genom att tilldela fritidskassan en penningbelöning och Stiftelsens Hedersomnämnande.

M/S SEAGAS

Rubrik: Hedersomnämnande

Hedersomnämnande M/S SEAGAS är det fartyg som utmärkt sig i årets belöningsomgång med inte mindre än 14 inlämnade förslag! Stiftelsen uppskattar det engagemang som visats av SEAGAS besättning och vill stimulera till fortsatt arbete med säkerhets- och arbetsmiljöfrågor genom att tilldela fritidskassan en penningbelöning och fartyget Stiftelsens Hedersomnämnande.

Wallenius Marine

Rubrik: Hedersomnämnande

Livräddande förberedelser Under sen tid har flyktingströmmarna över Medelhavet ökat dramatiskt. Flera svenska handelsfartyg har varit inblandande i räddningsinsatser. Ofta har det härvid handlat om ett stort antal flyktingar vid respektive tillfälle. Flyktingarna är ofta svårt traumatiserade, utmattade och i stort behov av omvårdnad, mat och dryck vilket ställer stora krav på de räddande fartygens […]

Stena Line

Rubrik: Hedersomnämnande

Stena är inte bara ett av våra stora svenska rederier. Deras ombordpersonal utmär- ker sig också! Inte mindre än sex förslag av alla de som lämnats in från rederiets fartyg har funnits värda att belöna. Det vittnar om ett stort och brett intresse för förbättringar inom ”säkerhet” och ”arbetsmiljö”. Stiftelsen gratulerar rederiet och dess personal […]

Wallenius Marine

Rubrik: Hedersomnämnande

Som vanligt deltar Wallenius personal med stort engagemang i Stiftelsens belö- ningsverksamhet. I årets omgång har fyra förslag belönats. Stiftelsen vet att rederiet uppmuntrar innovativt tänkande inom områdena säkerhet och arbetsmiljö genom bland annat en egen förslagsverksamhet. Stiftelsen gratulerar rederiet och dess personal med Stiftelsens Hedersomnäm- nande.

M/S Galaxy

Rubrik: Hedersomnämnande

M/S Galaxy är det fartyg som utmärkt sig i årets belöningsomgång. Av ett flertal insända förslag har fyra befunnits värda att belöna. Stiftelsen vill gärna stimulera till fortsatt intresse och engagemang i säkerhets- och arbetsmiljöfrågor genom att tilldela fritidskassan en penningbelöning och fartyget Stiftelsens Hedersomnämnande.

M/T Tellus

Rubrik: Hedersomnämnande

Från M/T Tellus olika befattningshavare har Stiftelsen under 2011 mottagit inte mindre än nio förslag. Detta torde vara rekord inom Stiftelsens belöningsverksamhet och vittnar om ett stort och brett intresse för förbättringar inom ”säkerhet” och ”arbetsmiljö” i M/T Tellus.. Fritidskassan tilldelas 15 000 kr för besättningens visade intresse och engagemang.

M/S Skåne

Rubrik: Hedersomämnande

Från M/S Skånes olika befattningshavare har Stiftelsen mottagit sju förslag under 2011 vilket även det är ovanligt mycket. Stiftelsen vill gärna stimulera till fortsatt intresse och engagemang i säkerhets- och arbetsmiljöfrågor. Fritidskassan tilldelas 10 000 kr för besättningens visade intresse och engagemang.

Thomas Eriksson

Rubrik: Larm till klaff

På vägfärjan Pluto kan manöverspaken till klaffen till ombord/ilandkörning glömmas i aktivt läge. Hydraulmotorn kan då överhettas. Med en varningssummer på bryggan garanteras att spaken inte glöms i aktivt läge. Eriksson är befälhavare på vägfärjan Pluto (Öregrund – Gräsö)

Anders Larsson och Kristian Kondén

Rubrik: Motordriven lotslejd

Vid sättande och tagande av lotslejd krävs ofta två man och är dessutom riskfyllt. En elektrisk ”gängmaskin” ersätter den traditionella veven. Manöverdonet är placerat vid lotsporten, vilket underlättar sättandet och tagandet av lotslejden. Larsson är 1:e fartygsingenjör (idégivare) och Kondén rearatör (utförare) på m.s. Tor Selandia.

Leif Edvardsson och Karl-Gustav Gustavsson

Rubrik: Personlig säkerhetsutrustning

På skärgårdsfärjorna är besättningen ofta två personer, befälhavare och däcksman. I två uppehållsplatser, styrhytt och däckskontor, har förslagsställarna placerat två tavlor med s k personlig säkerhetsutrustning. På tavlorna har räddningsväst, slidkniv och ficklampa med roterande blixtljus i bakändan fästs för var och en av besättningen. Edvardsson är maskinist och Gustavsson däcksman på Öckerö Kommuns Båttrafik. […]

Kalle Bohman

Rubrik: Förvärmning av kylvatten

Ursprungligt system för förvärmning av kylvatten i hjälpmotorer på m.s. Sten Jutlandica var elektriskt och tänkt för självcirkulation. Då det inte cirkulerade som tänkt utan cirkulationspump, har Bohman löst förvärmningen genom att koppla ihop de fyra hjälpmotorerna med 15 mm rör. I röret går det varmvatten som värms av den/de i drift varande hjälpmotorer till […]

Nilsson, Sven

Rubrik: Säkerhetsintroduktion av nyanställd

Säkerhetsintroduktion kräver mycket tid av fartygsbefälet, ofta 3 dagar. Tiden kan kortas och utbildningen avsevärt förbättras om audiovisuellt hjälpmedel används. Nilsson har tagit fram en videopresentation amfattande 53 olika bilder/avsnitt med inlästa kommentarer. Presentationen kan ske via internet, CD-rom eller videofilm. De verktyg som använts är scanner, digital kamera och mikrofon vilket håller nere kostnaden. […]

Karl Alf Jakin och Staffan Strive

Rubrik: Examensarbete skeppsdagbok

De har föreslagit förändringar i fråga om skeppsdagboken som kan göras enklare för varje rederi, fartygstyp och trafikområde att utarbeta, trycka och få en sådan bok godkänd av myndigheten. Datamiljö skall användas.

Roland Flemk

Rubrik: Trivselfrämjande åtgärder

Flemk har under flera år utfört trivselbefrämjande åtgärder till nytta och gagn för sjöfolk.
  • 2
    4
    3
    3

  • Se fler bilder från belöningsdagen 2018 här.