Kategori Arkiv: Miljöstipendie

Arne Sjöstedt

Rubrik: Todo-Matic droppfria kopplingar

Efter flermincidenter vid bunkring och sludgepumpning, med oljeutsläpp som följd, har Todo-Matic droppfria kopplingar installerats. Kopplingen är dessutom försedd med backventil på både han- och honkopplingen, varför upprepning av utsläpp förhindras. Kopplingarna ersätter kopplingar av annat fabrikat utan backventiler. Sjöstedt är FI på m.s. Lion Prince/Stena Nautica.

Arne Sjöstedt

Rubrik: Återvinning av hylsolja

Vid läckage på Cedervallsboxarna/tätningar till propellerhylsor SB/BB, rinner olja ut i kofferdam. De cirka 1200 – 1500 lit/år pumpas till sludgetank och töms i land varvid oljan gåt förlorad. På m.s. Stena Nautica pumpas i stället oljan till två förrådstankar försedda med snabbkkopplingar som akn anslutas till en mobil smörjoljeseparator, typ Emmie. Sedan oljan separerats, […]

Arne Sjöstedt

Rubrik: Miljöcertifiering ISO 14001

Gråvatten hanteras på m.s. Stena Nautica i fyra olkia gråvattentankar, varav en med fettavskiljare, så att de automatiskt töms överbord när tankarna är fulle. Svartvatten hanteras så att vakuumtankinnehållet pumpas iland till det kommunala avloppsnätet. Vid ombyggnad inför miljöcertifiering, föreslås gråvattensystemet byggas om så att även gråvatten pumpas iland från separat gråvattentank på samma anslutning […]

Jari Alanko och Jan Karlström

Rubrik: Miljöutbildning

Scandlines är miljöcertifierat och det innebär att samtliga anställda skall ha en grundutbildning i miljöarbetet. Nyckelpersoner skall dessutom ha en påbyggnadsutbildning. Uppdatering av kunskaperna skall ske vart tredje till femte år. Det framtagna utbildningspaketet består av två delar – en grundkurs på tre timmar och en påbyggnadskurs som beskriver rederiets miljöpolicy, miljömål samt rederiets miljöledningssystem […]
  • 2
    4
    3
    3

  • Se fler bilder från belöningsdagen 2018 här.