Kategori Arkiv: Idrottsbelöning

M/S Ida H

Rubrik: Idrottsbelöning

Under den tidsperiod som Stiftelsens idrottsbelöning existerat har en regress skett inom den svenska sjöfarten. Utvecklingen inom sjöfolksidrotten har däremot gått i motsatt riktning och både vardagsmotionerande och deltagande i olika tävlingar har ökat. En förklaring till uppsvinget är sannolikt etableringen och utvecklingen av det webbaserade rapporteringsprogrammet, Motionscentralen, där varje deltagare enkelt både kan registrera […]

Matros André Filipowicz

Rubrik: Idrottsbelöning

Idrottsbelöning Matros André Filipowicz har varit verksam inom sjömansidrotten sedan 1996. Som elev på fartygstekniska programmet på Lindholmens tekniska gymnasium tog han många initiativ för att regelbundet fysiskt aktivera sina studiekamrater vid Rosenhill Seamen´s Center. Centrets utbud var välbekant för honom tack vare hans föräldrar som under många år varit anställda inom Stena Line. Med […]

M/S Evinco – Fritidskassan, befälhavare Lars Backlund

Rubrik: Idrottsbelöning

Idrottsbelöning Sedan tillkomsten av Stiftelsens Idrottsbelöning 2004 har strukturen på den svenska handelsflottans fartygsbestånd gjort att hamnliggetiderna blivit kortare samtidigt som besättningsstorlekarna har minskat. Sjömansidrottens grenutbud har alltmer förskjutits från lagaktiviteter till motionsutövande i olika former, ofta arrangerade i fartygens egen regi. Efter genomförandet av idrott och motion inom skeppsbord kan både besättningarna och den […]

Kockstuert Richard Fritz

Rubrik: Idrottsbelöning

Idrottsbelöning Förutsättningarna för utövandet av fartygsidrott har förändrats under de senaste åren. Fortlöpande effektivisering av lasthanteringen i hamnarna har reducerat fartygens hamnliggetider samtidigt som besättningsstorlekarna har minskat. Dessutom har ett flertal av de fritidsanläggningar som tidigare fanns utomlands avvecklats och hamnservicen reducerats i många hamnar. Sjömansidrottens grenutbud har genom de nya förhållandena under hand alltmer […]

Sjökapten Kjell Malmberg

Rubrik: Idrottsbelöning

Kjell Malmberg är född 1959 och mönstrade första gången i december 1975 på M/S Klipparen. Han debuterade i sjöfolksidrotten i juni 1976 i Priaeus och har sedan under de senaste tre decennierna deltagit synnerligen framgångsrikt, framför allt i friidrottsgrenarna. I de årliga nordiska individuella friidrottstävlingarna har Kjell erövrat 16 guld, medan han i de svenska […]

Johan Olsson och Joakim Ström

Rubrik: Idrottsbelöning

Idrott och motion har i mer än ett drygt halvsekel varit högt prioriterade fritidssysselsättningar bland besättningarna på handelsflottans fartyg. Dess framväxt kan sägas vara analog med utvecklingen av det 1948 tillskapade Handelsflottans Välfärdsråd. Det var rådet som några år efter sin etablering tog initiativ till att både satsa på anläggningar i några svenska hamnstäder och […]

Lennart Svensson

Rubrik: Idrottsbelöning

Lennart Svensson gick till sjöss 1968 som 18-åring och efter genomförd däckspraktik avlade han styrmansexamen år 1973. Därefter seglade han som styrman i olika svenska och utländska rederier innan han efter studier 1989-91 vid Sjöbefälsskolan i Göteborg avlade sjökaptensexamen. Omedelbart efter examen fick Lennart Svensson en vikariatsanställning sommaren 1991 på tankern Margita, avsedd att sträcka […]

Klas Fjällrot

Rubrik: Idrottsbelöning

Klas Fjällrot har under en nära tre decennier lång period varit den svenska handelsflottans i särklass både allsidigaste och aktivaste motionsutövare inom herrklassen. Omfattningen av hans motionerande kan sammanfattas på följande sätt; under åren 1990 – 2010 har Klas sprungit 4 357 mil, simmat 5 215 630 m och trampat 2 288 mil. Imponerande! Vid […]

Erica Wikström

Rubrik: Inspirerande föredöme

Erica Wikström tjänstgör för närvarande som matros ombord på M/S Oberon. Hon är ett inspirerande föredöme för sina skeppskamrater. Normalt tränar Erica 12–15 timmar i veckan och under idrottsåret 2009 har hon fått ihop 2 960 km i Sjömilen och 3 880 km i Trampfarten. Hon har sedan 1991 fått med sig kamraterna i ett […]

Lotta Ahl, Magnus Dahlström och Håkan Knutsson

Rubrik: Bordtennismästare

Stena Carismas bordtennislag bestående av Lotta Ahl, Magnus Dahlström och Håkan Knutsson kan nu titulera sig ”The Seven Seas Table Tennis Series Champion 2008”! De avgörande matcherna spelades i Rotterdam där det i samtliga matcher blev 3-0 till Stena Carismas fördel och som därmed blev världsmästare. I seriespelet deltog 173 lag från 26 nationer och […]

m.s. Obbola

Rubrik: Friskvårdsarbete i m.s. Obbola

Besättningen på m.s. Obbola har genom gemensamma aktiviteter under ledighet ombord och i land byggt upp en team-känsla som är unik. Manskap och befäl har genom idrottsliga aktiviteter kommit varandra närmare vilket stärkt kamratskap och gemenskap. Ombord tränar besättningen regelbuncdet med bordtennis, badminton, motionscykling och i övrigt allt som erbjuds inom ramen för sjömansservice. Hela […]

Per Lundholm

Rubrik: Idrottspris 2006. M/S Elektra,

Per Lundholm är idag verksam i m.s. Elektra, där han fungerar som idrottsminister, anordnar olika tävlingar inom ramen för Handelsflottans Kultur och Fritidsråds (HKF) motion och är själv aktiv i de flesta aktiviteterna – ofta med framstående resultat. I dagens hektiska sjöfart är personer med Pers egenskaper mycket viktiga för trivseln och gemenskapen ombord.

Stig Elenius

Rubrik: Idrottspris 2006. Sjöfartsklubben Kaknäs, Stockholm.

Stig Elenius har under sina många år till sjöss varit en inspirationskälla för många seglande kamrater, både när det gäller kost, motion och friskvård i ett vidare perspektiv. Stig har sedan mitten av 1980-talet varit föreståndare på Sjöfartsklubben Kaknäs, Stockholm. Klubben har han vårdat och utvecklat till ett paradis för all världens sjöfolk.

Måns Larsson

Rubrik: Idrottspris 2005

Sjömanshusstiftelsen instiftade 2004 sitt Idrottspris med syftet att upmärksamma och premiera framstående gärningar, utförda inom verksamhetsområdet idrott och motion i handelsflotta för främjande av sjöfolks hälsa samt öka sammanhållningen mellan sjöfolket. Sjökapten Måns Larsson, m.s. Anna Oden, har visat prov på gott ledarskap och har skapat god anda mellan befäl och manskap. Det har gynnat […]

Hans Fredriksson

Rubrik: Idrottspris 2004

Stiftelsens första idrottspris tilldelas Hans Fredriksson för att han med egagemang och fantasi utvecklat motions- och idrottsakiviteter som skapar sammanhållning, kamratskap och förbättrad hälsa för sjöfolket. Fredriksson erhåller en silverpokal samt Stiftelsens Hedersplakett.
  • 2
    4
    3
    3

  • Se fler bilder från belöningsdagen 2018 här.