Kategori Arkiv: Hedersbelöning

Fartygshistoriker Krister Bång

Rubrik: Hedersbelöning

Svensk Illustrerad Skeppslista gavs ut första gången 1979 och har således sin 40:e årgång under 2018. Sedan 2005 har bokens namn kompletterats med huvudtiteln Sveriges Maritima Index (följt av årtal). Ända sedan starten har fartygshistorikern Krister Bång varit bokens redaktör. Sveriges Maritima Index har blivit en oumbärlig uppslagsbok i pocketformat för sjömän, shippingfolk, båtologer och […]

Sjökapten Rolf Westerström

Rubrik: Hedersbelöning

Hedersbelöning Året 1993 bestämde sig Rolf Westerström för att ställa sig bakom rodret på Sjöräddningssällskapet. När han på våren 2017 lämnar sin uppgift som verkställande direktör i Sällskapet kan han se tillbaka på en nästan oöverskådlig dynamisk utveckling inom svensk och även internationell sjöräddning. Mycket talande för hans insats är det stora antalet medlemmar i […]

Hans Fredriksson

Rubrik: Hedersbelöning

Hedersbelöning I Sjöfartstidningens sista utgåva 2014 avslutade Hans Fredriksson en fyra decennier lång gärning till båtnad för sjömanskåren. Där skrev han krönika nummer 646 under vinjetten Sjömanssport. Medarbetarskapet i tidskriften inleddes redan 1976. Då var Hans Fredriksson nyanställd på Handelsflottans Välfärdsråd (HVR), som samma år blev Handelsflottans kultur- och fritidsråd (HKF). Han medarbetade också regelbundet […]

Sjökapten Jan Snöberg

Rubrik: Hedersbelöning

Jan Snöberg tillträdde som prefekt för Sjöfartshögskolan vid Högskolan i Kalmar i december 2005. Ett förordnande på fyra år blev åtta år med flera omorganisationer. Bland annat slogs Högskolan i Kalmar och Växjö universitet samman till ett Linné- universitet i januari 2010. I den akademiska omorganisationen har Jan kämpat för Sjöfartshögskolans bästa. När andra institutioner […]

Lars Hult

Rubrik: Hedersbelöning

1 maj 1980 tillträdde den då nyligen ilandgångne fartygselektrikern Lars Hult, nedan benämnd LH, en befattning som platsombud vid Rosenhill Seamen’s Center i Göteborg. Därmed påbörjades en yrkesgärning till gagn för sjöfolkets kultur- och fritidsverksamhet, vilken efter drygt tre decenniers av målgruppen högt uppskattad arbetsinsats, kommer avslutas 2013 i samband med LH:s pensionering. Efter den […]

Torbjörn Dalnäs

Rubrik: Hedersbelöning

Från och med nr 3-4 1990 innehöll Handelsflottans kultur- och fritidsråd:s, HKF:s, tidning UTKIK i så gott som varje utgåva artiklar under vinjetten ”Halvsekel efter massakern på civila sjömän”. Under Torbjörn Dalnäs redaktörskap bidrog flera skribenter med värdefulla bidrag, vilka även publicerades i ett 52-sidigt Särtryck från 1990-95 ur UTKIK. I oktober 1995 arrangerade Stiftelsen […]

Lennart Kronqvist

Rubrik: Hedersbelöning

Den 1 maj 1969 tillträdde den då 23-årige från fritidsledarutbildning nyexaminerade Lennart Kronqvist befattningen som platsombud vid dåvarande Handelsflottans Välfärdsråds sektion i Norrköping. Därmed påbörjades en ännu pågående yrkesgärning till gagn för sjöfolkets kultur- och fritidsverksamhet, vilket har karaktären av en helt unik och enastående arbetsinsats i den svenska sjömansservicens nu 60-åriga historia. Under de […]

Göran Löwing

Rubrik: Radio Sweden

Göran Löwing kallas senior reporter och har sedan 1974 arbetat på Sveriges Radios utlandstjänst Radio Sweden. Löwing intresserade sig tidigt för de sjöfarande lyssnarna och kom att producera särskilda programinslag för dem. I många år arbetade han tillsammans med den välkända, sedermera bortgångna sjöfartsreportern Ulla Lindskog. Sedan hösten 1982 har sjöfolksinslaget haft en fastare form […]

Markus Greigård

Rubrik: Trötthet till sjöss

Problemet med trötta sjömän till sjöss har uppmärksammats allt mer under de senaste åren. Stora forskningsinsatser har skapat klarhet i sammanhangen. Frågan aktualiserades i början av 2000-talet då marinen, med anledning av några inträffade olyckor, tog tag i frågan. Ett samarbete etablerades med Karolinska Institutet och professor Torbjörn Åkerstedt. Samarbetet utvidgades så småningom att omfatta […]

Olle Bråfelt

Rubrik: Hedersbelöning 2007

Olle Bråfelt har under många år på ett mycket engagerat sätt arbetat med frågor som rör sjöfolkets säkerhet och välbefinnande. Han har inom såväl den civila som militära sjöfarten deltagit i, alternativt drivit, ett flertal projekt inom sjösäkerhets- och arbetsmiljöområdet. Detta arbete har för Olle Bråfelt inte sällan inneburit stora personliga uupoffringar då projekten inte […]

Ulf Landgren

Rubrik: Hedersbelöning 2006. Läromedel tekniska engelska.

Läraren vid Sjöfartshögskolan i Kalmar, Ulf Landgren, har tagit initiativ till att skapa ett läromedel kallat Teknisk engelska. Det har blivit ett utomordentligt pedagogiskt uppslagsverk, läro- och ordbok samt grammatik – allt med inriktning på att vara en daglig handledning. Den noggrannhet och den fantasi som Landgren visar, är föredömlig. Läromedlet kommer aldrig att bli […]

Sture Jönsson

Rubrik: Hedersbelöning 2005

Hedersbelöning för kulturell gärning, föreslås av Stiftelsens hedersordförande Folke Havik, att tilldelas Sture Jönsson, Uddevalla, för hans insatser för att förverkliga ett Sjömanshusmuseum. Efter många års arbete kunde museet öppnas för 10 år sedan. Sture Jönsson har därefter sammanställt arbetet som ledde fram till förverkligandet av museet i en minnesskrift. Direktionen har beslutat tilldela Sture […]

J-O Blom

Rubrik: Hedersbelöning för rådig insats

Fartygsreparatör J-O Blom, m.s. Stena Traveller, belönas för föredömlig och heroisk insats i samband med arbete på en hiss. Elektrikern Johannes Ören kom i kontakt med strömförande kablar, varvid han fastnade. Med stor rådighet och sinnesnärvaro med tanke på egen säkerhet lyckades Blom få loss Ören. Bloms ingripande räddade sannolikt Ören till livet. J-O Blom tilldelas […]

Lars Larsson

Rubrik: Skärsläckare

Skärsläckare är ett brandbekämpningssystem som med en blandning av vatten och skärmedel, kallskär genom stål och betong på kort tid. Med en kraft av 300 bar trycks vattnet ut genom ett specialdesignat munstycke. Det finfördelas och bildar dimma som snabbt förångas i det heta brandrummet och ger hög släckningsförmåga. Ingen behöver gå in i det brinnande […]

Göran Tengwall

Rubrik: Föredömliga insatser för förbättrad sjösäkerhet

Göran Tengwall, sjökapten och innovatör, har tidigare presenterat ett antal sjösäkerhetsförbättrande åtgärder. I samband med VINNOVA-projektet ”Safety and Cargo System” (SCS) har det framkommit att Tengwall presenterat ett system som kan stabilisera ett skadat fartyg, s.k. ”cross and down-flooding”. Det tillsammans med andra sjösäkerhetsförbättrande idéer gör Tengwall till en person att särskilt uppmärksamma. Direktionen beslutar […]

Guy Rosvall

Rubrik: Hedersbelöning 2002

Guy Rosvall gick till sjöss i s.s. Skagerack 1953. Om det berättar han livfullt som en av medförfattarna i antologin ”Sjömansbiff och stormsoppa”. Han seglade aktivt i ett dussintal år, de sista sjötörnarna som båtsman. 1966 blev han studiesekreterare i Svenska Sjöfolksförbundet. 1973-83 tjänstgjorde han på ABF Sjöfolkets Studieavdelning, som riktade sig till alla yrkesdkategorier […]

Carl Carell, Lars Flemström och Per-Erik Källström

Rubrik: Sjösäkerhetsarbete 2000

Vid Belöningsdagen den 29 maj 2000 tilldelades Carl Carell, Lars Flemström och Per-Erik Källström en särskild belöning om 200 000 kr för deras sjösäkerhetsarbete. De belönade har konstruerat en släde som med specialwinsch kan kopplas till evakueringsbana. Därmed kan personer i vattnet tas upp från banans platform in i fartyget. Systemet möjliggör räddningsinsatser som inte […]

Benny Pettersson och Bo Tryggö

Rubrik: AIS för sjöfarten

Benny Pettersson och Bo Tryggö belönas för deras framgångsrika, skickliga och uthålliga arbete med att få transpondersystemet AIS – Automatic Information System – godkänt för globalt utnyttjande inom sjöfarten med ökning av sjösäkerheten som följd. Pettersson och Tryggö belönas med vardera 50 000 kr.
  • 2
    4
    3
    3

  • Se fler bilder från belöningsdagen 2018 här.