Utbildningsstöd

SSS kan lämna stöd till:
– skola som bedriver sjöfartsinriktad gymnasieutbildning eller annan utbildning som leder till behörighet till sjöss
– sjöfartshögskola

Stöd kan även ges till annan utbildningsanordnare som bedriver utbildning som syftar mot sjömansyrket.
SSS stöd skall avse åtgärder som bidrar till att utveckla förutsättningarna att bedriva en bra och säker utbildning.
Stöd kan även avse åtgärder som förbättrar elevernas arbetsmiljö.

Ansökan om Utbildningsstöd ställs till Stiftelsens kansli.

  • 2
    4
    3
    3

  • Se fler bilder från belöningsdagen 2018 här.