Akut hjälp

Ekonomiskt bistånd i form av ett engångsbelopp ”akut hjälp” kan utgå till ombordanställd.
Bistånd kan lämnas för akut uppkomna situationer/behov inom områden som
– egen hälsa
– egen försörjning
– eget boende
– egen omskolning på grund av arbetsskada/sjukdom

Kriterier för erhållande av akut hjälp
– den sökande har fullgjort minst 10 seglationsmånader på svenskflaggat eller svenskkontrollerat handelsfartyg
– och/eller den sökande är studerande vid sjöfartshögskola
– den sökande uppfyller samma ekonomiska krav som för gratial

Ansökan om Akut hjälp ställs till Stiftelsens kansli.

  • 2
    4
    3
    3

  • Se fler bilder från belöningsdagen 2018 här.