Sök

Årtal

Belöningstyp

LÄS MER
Eva Johansson
LÄS MER
Sjökapten Benny Pettersson
LÄS MER
Matros Mattias Aronsson, S/S Storskär med besättning
LÄS MER
M/V Fidelio – Fritidskassan
LÄS MER
Idrottsföreningen Dickson IF
LÄS MER
M/T Tern Ocean
LÄS MER
Ekonomibiträde Simon Aristofanous Kullenberg, M/S Birka Stockholm
LÄS MER
Befälhavare Christer Menfors, M/S Stena Vision
LÄS MER
Catering Host Liisa Lehikoinen, timmerman Thomas Aksberg, M/S Silja Galaxy
LÄS MER
Lotsstyrman Brian Widuch, M/S Silja Galaxy, dataingenjör Patrick Widuch
LÄS MER
Motorman Christoffer Hassellöv, Farledsfartyg/IB Scandica
LÄS MER
Reparatör Niklas Jarenfors, reparatör Joacim Castenson, motorman Royne Loo, M/S Finntrader
LÄS MER
1:e Maskinreparatör Peder Eriksson, M/S Silja Galaxy
LÄS MER
1:e Maskinreparatör Jan Tigerstrand, M/S Viking Cinderella 1:e Fartygsingenjör Torkel Skarsgård, M/S Peter Pan
LÄS MER
1:e Reparatör Johan Nordberg, 1:e reparatör Kenneth Blomkvist, M/S Viking Cinderella
LÄS MER
Motorman Göran Videfors, M/V Oberon
LÄS MER
1:e fartygsingenjör Rodel C. Alcala, motorman Michael Ayos, M/T Bit Viking
LÄS MER
Maskinreparatör Tom Öström, maskinreparatör Filip Grönlund, M/S Birka Stockholm
LÄS MER
1:e Fartygsingenjör Jonas Dahlberg, M/S Stena Jutlandica
LÄS MER
1:e Fartygsingenjör Jan Mattsson, 1:e reparatör Mikael Malmberg, M/S Jutlandica
LÄS MER
1:e Reparatör Mikael Malmberg, 1:e reparatör Roland Lind, elingenjör Patric Gustafsson, M/S Stena Nautica
LÄS MER
Motorman Ted Litens, M/T Stella Vega
LÄS MER
2:e Fartygsingenjör Filip Westlund, 1:e fartygsingenjör Edward Lundin, M/T Tern Ocean
LÄS MER
Motorman Ted Litens, M/T Stella Vega
1 2 3 4 5