Belöningsregister

I det här registret återfinns alla de förslag och insatser av olika slag som Stiftelsen beslutat att belöna. För närvarande går registret tillbaka till år 1977. Ambitionen är att successivt lägga in även tidigare års belöningar.

Bläddra efter innehåll baserat på kategori:
Arbetsbelöning
Hedersbelöning
Hedersomnämnande
Idrottsbelöning
Kulturbelöning
Livräddande insats
Litteraturpris
Miljöstipendie
Sjöräddningsbelöning
Uppmuntran
Utvecklingsstipendium

  • 2
    4
    3
    3

  • Se fler bilder från belöningsdagen 2018 här.