Belöningsregister

I det här registret återfinns alla de förslag och insatser av olika slag som Stiftelsen beslutat att belöna. För närvarande går registret tillbaka till år 1977. Ambitionen är att successivt lägga in även tidigare års belöningar.

Du kan söka i biblioteket efter Fritext och/eller År:

Bläddra efter innehåll baserat på kategori:
Arbetsbelöning
Hedersbelöning
Hedersomnämnande
Idrottsbelöning
Kulturbelöning
Livräddande instats
Litteraturpris
Miljöstipendie
Sjöräddningsbelöning
Uppmuntran
Utvecklingsstipendium

  • 2
    4
    3
    3

  • Se fler bilder från belöningsdagen 2017 här.