Sjöräddningsbelöning

Stiftelsen belönar berömvärda insatser eller framstående sjömanskap vid incidenter eller olyckshändelser ombord och vid sjöräddning.
Belöning kan tilldelas individ eller grupp som på ett avgörande sätt påverkat skeendet i samband med sjöolycka där svenska liv eller intressen varit inblandade.
Förslag på händelser som bör belönas insänds till Stiftelsens kansli.

Samtliga sjöräddningsbelöningar återfinns under fliken ”Belöningsregister” och i belöningsfoldern för respektive år.

  • 2
    4
    3
    3

  • Se fler bilder från belöningsdagen 2018 här.