Idrottsbelöning

Stiftelsen belönar berömvärda insatser inom området friskvård/motion/idrott. Belöning kan tilldelas individ eller grupp inom den svenska handelsflottan som på ett avgörande sätt påverkat innehåll och resultat inom detta område.

Samtliga idrottsbelöningar återfinns under fliken ”Belöningsregister” och i belöningsfoldern för respektive år.

  • 2
    4
    3
    3

  • Se fler bilder från belöningsdagen 2018 här.