Hedersbelöning

Stiftelsens Direktion kan då den så finner påkallat besluta att dela ut Stiftelsens Hedersbelöning.
Hedersbelöning kan tilldelas individ eller grupp för stora och berömvärda insatser för de ombordanställda eller svensk sjöfart.

Förslag till hedersbelöning insänds till Stiftelsens kansli.

Samtliga hedersbelöningar återfinns under fliken ”Belöningsregister” och i belöningsfoldern för respektive år.

  • 2
    4
    3
    3

  • Se fler bilder från belöningsdagen 2018 här.